De Peel

Het voormalige klooster bevindt zich midden in het dorp Neerkant.
In de directe omgeving liggen uitgestrekte natuurgebieden, De Peel.
Het Narionaal park "De Groote Peel" ten westen van Neerkant.
De "Mariapeel" en de "Deurnsche Peel" aan de oostzijde van Neerkant.
Het peellandschap is mede gevormd door de turfwinning,
die van oudsher door de boeren uit de streek kleinschalig voor eigen gebruik werd gedaan.
Na 1850 werd de turfwinning voor het eerst grootschalig aangepakt door de broers Jan en Nicolaas van de Griendt.
Zij lieten kanalen graven om het veen te ontwateren en af te voeren.
Ongeveer 1 km. vanaf de B&B ligt parallel aan elkaar de prachtige Helenavaart en het kanaal van Deurne waar het veenlangs werd vervoerd.
Men gebruikte het veen voor het verwarmen van huizen en in de industrie.
Halfverwege de vorige eeuw raakte het veen op en moest de winning worden beƫindigd.
Grote gebieden zijn na afgraving van het veen ontgonnen tot landbouwgebied.
De nabij gelegen dorpen Helenaveen en Griendtsveen zijn aangewezen als beschermd dorpsgezichtomwille van de
bijzondere cultuurhistorische waarde.